MÜZED'DEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA DAVA...!

Doğrudan müzikle ilgili olan konulara yer veriniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Forum Yöneticisi
Forum Yöneticisi
Mesajlar: 543
Kayıt: 03 Haz Cum, 22:00
Konum: Ank/Aksaray
İletişim:

MÜZED'DEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA DAVA...!

Mesaj gönderen Admin »

Sevgili Tarman,

Millî Eğitim Bakanlığınca bu öğretim yılı başında uygulamaya konulan ve orta dereceli okullarımızdaki güzel sanatlar eğitimini ortadan kaldırabilecek olan "Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nin, bu vahim durumu düzeltecek yeni bir düzenleme yapılabilmesi amacıyla iptal edilmesi için Müzik Eğitimcileri Derneği tarafından Ankara İdare Mahkemesine dava açıldı. Haber, ekli basın açıklaması metnimizde yer almaktadır.

Bu gelişmenin kamuoyuna duyurulması konusunda gereken ilgi ve duyarlılığı göstereceğiniz inancıyla selam, başarı dileklerimizi iletirim.

Refik SAYDAM
Müzik Eğitimcileri Derneği MÜZED Genel Başkanı
Basın Açıklaması 07.10.2005

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Merkezi Ankara’da bulunan Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), 2005-2006 Öğretim Yılı başında uygulamaya konulan “MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nin iptali için Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine Ankara İdare Mahkemesine dava açtı.

MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 193 sayılı kararıyla kabul edilen, Bakan Hüseyin Çelik tarafından onaylanarak Ağustos 2005 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi" ile liselerde halen haftada iki saatlik bir seçmeli ders olarak görünen müzik dersinin ve diğer seçmeli güzel sanatlarla ilgili derslerin öğrenci tarafından seçilip alınabilmesi adeta olanaksız duruma gelmiştir. Anadolu liselerinin 9. sınıfları için haftada dört saatten iki saate düşürülen seçmeli ders süresi dışında diğer liselerin 9. sınıflarında seçmeli ders saati ayrılmadığı için tüm lise programları içinde temel, ortak bir bir programın gerçekleştirilmesi hedeflenen bu sınıfta müzik dersi fiilen sona ermiştir. 10, 11 ve 12. sınıflarda da seçmeli ders saatlerinin süresinde azalma olduğu ve seçmeli ders türlerinin sayısı artırıldığı için müzik dersinin seçilme olasılığı ciddi biçimde azalmıştır. Zaten 9. sınıfta müzik dersini okumayan bir öğrencinin, üniversite sınav heyecanının ve branşlaşmanın giderek yoğunlaşacağı üst sınıflarda, az sayıdaki seçmeli ders saatleri içinde müzik dersini seçme olasılığının önemsiz bir duruma düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durum, resim, sanat tarihi gibi diğer güzel sanatlar dersleri için de geçerlidir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, güzel sanatlar eğitiminin ve müziğin gerek eğitim sistemindeki ve gerekse toplumsal yaşamdaki önemini pek çok söylevinde vurgulamış, bu görüşler, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uygulamaya konulmuştur. Henüz cumhuriyetimiz bir yaşındayken devletin yoksul bütçesine rağmen gerekli bulduğu çağdaş eğitim kurumlarının başında 1 Kasım 1924’te açılan Musiki Muallim Mektebi gelmektedir. Müzik dersi programlar içinde daima yer almış, Atatürk ilke ve devrimlerinin, ancak güzel sanatlar eğitimiyle düşüncesi ve bilinci aydınlanan, kişiliği, yurt ve halk sevgisi güçlenen genç kuşaklarca yaşama geçirilebileceği ortaya konulmuş; bugün çağdaş dünyada yüzümüzü ağartan sanat kurumlarımız açılmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bir taraftan Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun ve Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın okullarımızda müzik eğitimi konusunda verdikleri soru önergelerini yanıtlarken “Müzik dersine okullarımızda haftalık ders dağıtım çizelgesinde ayrılan süreyi yeterli bulmadıklarını, bu eksikliğin giderilmesi için Talim ve Terbiye Kurulu bünyesinde çalışmalar yürüttüklerini, müzik dersinin sistem içindeki ağırlığının azaltılması sonucunu doğuracak herhangi bir değişiklik planlamadıklarını” ifade etmektedir. Diğer taraftan bu öğretim yılı başında uygulamaya koydukları “MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi" ile müzik dersini ortaöğretim kurumlarımızda ortadan kaldıracak düzenlemelere gidilmektedir.

Bu uygulama, Anayasa’nın, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun, mevzuatın ve eğitbilim ilkelerinin ihlalidir. Ortaöğretim kurumlarının müzik öğretmeninden yoksun kalması, bu kurumlarımızın sosyal-sanatsal-kültürel etkinliklerden de uzak kalması, ulusal günlerle ilgili görevlerin ve bayrak törenlerinin anlamına yaraşır biçimde gerçekleştirilememesi sonucunu doğuracaktır. Müzik dersini ve diğer güzel sanatlar derslerini de kapsayacak yeni bir düzenlemenin yapılabilmesi için bu kararın iptalini istiyoruz.”

Cevapla
cron