İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi ve Açıklamaları

Sadece ilköğretimi ilgilendiren konular.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Semra Fayez
Mesajlar: 95
Kayıt: 05 Haz Pzr, 23:25
Konum: Ankara

İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi ve Açıklamaları

Mesaj gönderen Semra Fayez »

Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğünce İlköğretim Okuları Haftalık Ders Çizelgesi ve Açıklamaları Yayımlanmıştır. DERSLER SINIFLAR

1 2 3 4 5 6 7 8
ZORUNLU DERSLER
Türkçe 12 12 12 6 6 5 5 5
Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4
Hayat Bilgisi 5 5 5
Fen ve Teknoloji 4 4 4 4 4
Sosyal Bilgiler 3 3 3 3
T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 3
Yabancı Dil 2 2 4 4 4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 2 2
Görsel Sanatlar 2 2 2 1 1 1 1 1
Müzik 2 2 2 1 1 1 1 1

Beden Eğitimi 2 2 2 1 1 1 1 1
Teknoloji ve Tasarım 2 2 2
Trafik ve İlkyardım 1 1
Rehberlik/Sosyal Etkinlikler 1 1 1 1 1 1 1 1
Zorunlu Ders Saati Toplamı 28 28 28 26 26 28 28 28
SEÇMELİ DERSLER
Yabancı Dil 2 2 2 2 2
Sanat Etkinlikleri (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel vb.) 1 1 1 2 2 2 2 2
Spor Etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi vb.) 1 1 1 2 2 2 2 2
Bilgisayar 1 1 1 1 1 1 1 1
Satranç 1 1 1 1 1 1 1 1
Düşünme Eğitimi 1 1 1
Halk Kültürü 1 1 1
Tarım/Hayvancılık Uygulamaları 1 1 1
Takviye ve Etüt Çalışmaları 1 1 1
Seçmeli Ders Saati Toplamı 2 2 2 4 4 2 2 2
GENEL TOPLAM 30 30 30 30 30 30 30 30
İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
AÇIKLAMALAR:
1) Sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik yapmış sayılacakları ek ders görevi ve bu görevlerine karşılık ödenecek ek ders ücreti, mevzuatında belirtildiği şekilde yürütülür.

2) Okutulacak seçmeli dersler, öğretim yılı başında okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak “Seçmeli Dersler” bölümünden öğretmenler kurulunca belirlenir.

3) Seçmeli derslere ait programların birbirine dayalı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşıması nedeniyle sıralı olarak okutulması önerilir. (Örneğin; 7. sınıfta Halk Kültürü dersinin seçilebilmesi için, bu dersin 6. sınıfta okutulmuş olması gerekir). Ancak; Bilgisayar, Satranç, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Tarım/ Hayvancılık Uygulamaları dersleri uygulamaya dönük olması nedeniyle her yıl ardışık olarak seçilmesi şart değildir.

4) Okullar, öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmeli ders çeşidini Bakanlık onayı ile artırabilirler. Bu durumda, talep sahiplerince hazırlanacak programın/programların Bakanlıkça onaylanması gerekir.

5) Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinin saatleri 4. sınıftan itibaren zümre öğretmenleri kararı ile birleştirilerek dönemler halinde ikişer saat olarak da okutulabilir. Bu durumda öğretim yılının bir döneminde iki saat Görsel Sanatlar dersi; diğer döneminde de iki saat Müzik dersi okutulur. Bu gibi durumlarda bu derslerden alınan bir dönem notu, yıl sonu notu olarak değerlendirilir.

6) Seçmeli derslerden Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri dersleri için verilen süre, bu derslerden 4–8. sınıflarda ( 5 yıl boyunca) alınabilecek en fazla ders saatini ifade eder. Okulun öğretmen durumu, fizikî ve teknik imkanları ile öğrencilerin tercihleri vb. durumlar dikkate alınarak bu dersler için ikişer saatlik seçim yerine birer saatlik seçim de yapılabilir.

7) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri seçmeli ders saatlerinde, hangi sanat ve/veya spor alanının/alanlarının öğretiminin yapılacağına, öğrencilerin tercihleri, bölgesel şartlar, okulun öğretmen durumu, okulun fizikî ve teknik imkanları dikkate alınarak okul yönetimince karar verilir.

8) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri derslerinde, okulun öğretmen durumuna göre öğrenci, herhangi bir etkinliği (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel; Güreş, Futbol, Basketbol vb.) ikişer saat seçebileceği gibi, birer saatlik farklı etkinlikler de seçebilir (Örnek; Sanat Etkinlikleri dersinden öğrenci iki saat Drama dersi seçebileceği gibi; bir saat Drama, bir saat da Güreş gibi bir etkinlik seçilebilir.).

9) Okulun öğretmen durumuna göre Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri derslerinde uygulanacak etkinlikler, yıllık olarak seçilebileceği gibi, dönem olarak da seçilebilir.

10) Seçmeli dersler notla değerlendirilmez. Ancak öğrencinin hangi seçmeli dersi aldığı karne ve diğer resmi kayıtlarda belirtilir.

11) Rehberlik/Sosyal Etkinlikler için ayrılan ders saati, dönüşümlü bir şekilde bir hafta Rehberlik, diğer hafta Sosyal Etkinlikler için kullanılır. Sosyal Etkinlik Çalışmaları kapsamında, “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar dikkate alınarak, tamamlanması zorunlu belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje faaliyetleri şeklinde de planlanıp uygulanabilir.

12) Takviye ve Etüt Çalışmaları için süre ayrılıp ayrılmayacağına, ayrılacaksa hangi ders/dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse, verilen süreyi öğretim yılının farklı zamanlarında/dönemlerinde farklı dersler için de kullanabilir.

13) Yeni Trafik ve İlkyardım Dersinin Öğretim Programı hazırlanıncaya kadar, ilgili sınıfların zümre öğretmenlerince, Trafik ve İlkyardım 6. sınıf programından belirlenecek konular 4. sınıfta; 8. sınıf programından belirlenecek konular da 5. sınıfta, öğrencilerin düzeyi dikkate alınarak okutulur.

14) Gerekli görmesi halinde öğretmen; 1–5. sınıflarda okulun haftalık ders dağıtım çizelgesinde, farklı günlerde görülen dersleri ikişer saat olarak bir günde birleştirerek blok ders uygulaması yapabilir. (Örnek; Pazartesi ve Salı günlerindeki birer saatlik Hayat Bilgisi dersi birleştirilerek, bu günlerden birinde işlenebilir.)

15) Kurulca belirlenen ”Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” eki çizelgede yer almayan seçmeli dersler; ”Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, uzman veya usta öğreticiler tarafından okutulabilir.

16) Çizelgenin 6, 7 ve 8. sınıflara ait olan kısmı 2006–2007 Öğretim Yılından itibaren 6. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

17) Zorunlu dersler arasında yer alan “Görsel Sanatlar” dersinde, “Resim-İşÂ” dersi programı uygulanacaktır.
Geçici madde–1) 2005–2006 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 4 ve 5. sınıflarda Â“İş Eğitimi Dersi” seçmeli ders saatleri içinde, haftada üçer saat zorunlu ders olarak okutulacaktır

Haber kemancımüzik.com dan alınmıştır.
FAYEZ
Kullanıcı avatarı
ozgur_ayhan
Mesajlar: 3
Kayıt: 06 Tem Çrş, 3:47
Konum: Denizli
İletişim:

Mesaj gönderen ozgur_ayhan »

Haberin başlığı eksik kalmış

Bize müzik dersi seçmeli olmayacak diyenler, acaba bizi kandırıyorlar mı?
omer_polat
Mesajlar: 1
Kayıt: 31 Ağu Çrş, 3:54

Kaldırın !

Mesaj gönderen omer_polat »

Kaldırın bu dersi sizde kurtulun bizde..
pol@t
Cevapla