Milli Eğitim Bakanı'nın Meclis Soru Önergesine Yanıtı!

Sadece ilköğretimi ilgilendiren konular.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Forum Yöneticisi
Forum Yöneticisi
Mesajlar: 543
Kayıt: 03 Haz Cum, 22:00
Konum: Ank/Aksaray
İletişim:

Milli Eğitim Bakanı'nın Meclis Soru Önergesine Yanıtı!

Mesaj gönderen Admin »

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Tarih: 26.05.2005
Sayı: B.08.0.APK.0.03.05.03-11/3115
Konu: Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 05.05.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10782 sayılı yazı.

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın "İlköğretim Okulları müfredatındaki zorunlu ders kapsamına ilişkin" ilgi yazı eki 7/5895 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-2-3-4-7-8. Çağın değişen ve gelişen ihtiyaçları, eğitim bilimlerindeki yeni gelişmeler, ulusal ve küresel ölçekte yaşanan toplumsal değişim süreçleri ve benzer faktörlerin etkisiyle öğretim programlarının yenilenmesi gibi, haftalık ders çizelgelerinin de yenilenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ancak, bu değişim sürecinde bireyin beden ve ruh sağlığı üzerinde önemli etkisi olan Resim, Müzik, Beden Eğitimi gibi ifade ve beceri derslerinin sistem içindeki ağırlıklarının azaltılması sonucunu doğuracak herhangi bir değişiklik planlanmamıştır.

Ayrıca, katılımcılık ilkesi gereği, haftalık ders dağıtım çizelgelerinin ve öğretim programlarının yenilenmesiyle ilgili olarak zaman zaman çeşitli sosyal paydaşların görüş, öneri ve değerlendirmelerine başvurulmakta ise de; yeni öğretim programlarının pilot uygulamasının yapılmakta olduğu okullar ile diğer resmi ve özel okullara, ilköğretim 4, 5, 6, 7, 8’inci sınıflardaki Müzik, Resim, Beden Eğitimi derslerinin zorunlu olarak okutulmayacağı hususunda herhangi bir yazı da gönderilmemiştir.

Diğer taraftan, Anayasa, yasalar, kalkınma planları ve şüra kararları; eğitim sisteminin yapılandırılması ve geliştirilmesi sürecinde birer referans kaynağı olarak değerlendirilmekte olup bunların yanında, yapılan önemli çalışmalarda mutlaka akademik çevrelerin, uygulayıcıların ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerine de başvurulmaktadır.

5-6. 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde, okullarda; kurumun türüne, seviyesine, imkan ve şartlarına, çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre, söz konusu Yönetmeliğin ekinde (EK-1) yer alan öğrenci kulüplerinin yanında, gerekli görüldüğünde veya öğrencilerin istekleri doğrultusunda EK-1’de yer alan kulüplerin dışında da kulüplerin kurulabileceği belirtilmiş olup koro ve orkestra grupları, Müzik Kulübü içerisinde oluşturulabilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.


İmza
Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı
Cevapla