Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği Kuruluyor...

Konser, festival, sempozyum, iş ilanları, sınavlar vb.
Lütfen yayınlanmak üzere duyuru göndermeyin. Duyurunuzu kendiniz yapın.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Forum Yöneticisi
Forum Yöneticisi
Mesajlar: 543
Kayıt: 03 Haz Cum, 22:00
Konum: Ank/Aksaray
İletişim:

Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği Kuruluyor...

Mesaj gönderen Admin »

Türk müzik eğitimcilerinin meslek kuruluşu MÜZED’in girişimiyle 2014 Nisanında gerçekleştirilen İpek Yolunda Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi Bölgesel Konferansının ve kıtalar arası ISME 2018 33. Dünya Konferansının İstanbul’da yapılması kararının alınmasından sonra geride bıraktığımız hafta Türk Dünyası müzik eğitimcilerinin ufkunu, uluslar arası örgütlülüğünü ve dayanışmasını geliştiren çok önemli gelişmeler yaşandı.

MÜZED’in, TÜRKSOY,’un Türk Dünyası ülkelerinden gelen konservatuvar rektörlerinin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünün, Türkiye üniversiteleri müzik eğitimi yüksek kurum yöneticilerinin katılımıyla “TÜRK DÜNYASI MÜZİK EĞİTİMİ BİRLİĞİ” adında bir bölgesel sanat, eğitim örgütünün kuruluşu yolunda önemli kararlar alındı, adımlar atıldı.

Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliğinin kuruluş etkinlikleri çerçevesinde; 3 Nisan 2015 Cuma günü Ankara TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) binasında bir toplantı yapıldı. Toplantıda TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, AİBÜ Rektörü Prof .Dr. Hayri Coşkun ve MÜZED Kurucu Üyesi Prof. Dr. Ali Uçan açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ali Uçan’ın konuşmasında Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliğinin amacı ve yapacağı çalışmalar şu sözlerle vurgulandı:

“Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği, Türk Dünyası ülkeleri, toplumları ve toplulukları müzik eğitimcileri arasında; sağlıklı ve düzenli bir iletişim-etkileşim ve kalıcı bir mesleksel birliktelik sağlamak, etkili ve verimli bir dayanışma, işbirliği ve ortak çalışma fırsat ve olanakları yaratmak, ortak çalışmalar yapmak, ortak etkinlikler düzenlemek ve ortak yayımlar gerçekleştirmek; Türk dünyası ülkeleri, toplumları ve toplulukları müzik eğitimcilerini belirli aralıklarla buluşturup yöresel, ulusal ve uluslararası müzik eğitimi sorunlarını saptamak, görüşmek, tartışmak, olası çözüm önerileri geliştirmek ve paylaşmak; Türk Dünyası ülkeleri, toplumları ve topluluklarının müzik kültürü ve müzik eğitimi alanında sahip oldukları çeşitli fırsat, olanak ve seçeneklerden birbirlerini yararlandırmak; Türk Dünyası ülkeleri, toplumları ve toplulukları arasında müzik kültürü ve müzik eğitimi alanında gerçekleştirilecek düzenli buluşma, ortak çalışma ve etkinlikler yoluyla kardeşliğin, kültürdaşlığın, ulusdaşlığın ve ülküdaşlığın daha da güçlenmesine katkıda bulunmak amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye çalışacaktır.”

Şef Elnara Kerimova yönetimindeki Orfeon Oda Korosu seslendirdiği güzel koro yapıtlarıyla, katılımcılara coşkulu dakikalar yaşattı. Konser sonrası, Türk Cumhuriyetlerinden gelen Konservatuvar rektörleri söz aldılar ve kurulacak Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliğinin önemine vurgu yaptılar. Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda “Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği”nin Başkanlığına TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Genel Sekreterliğine ise AİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı ve MÜZED Uluslar arası İlişkiler Sekreteri Prof.Dr Uğur Alpagut seçildi. Prof. Dr. Ali Uçan, Birliğin Onursal Başkanlığına getirildi.

Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin (TDMEB) Kuruluş Amaçları

(1) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının birbirlerinin müzik kültürlerini ve müzik eğitimlerini çok daha yakından ve içten tanımalarına fırsat ve olanak sağlamak.

(2) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının müzik kültürü ve müzik eğitimine ilişkin donanım, birikim ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarına fırsat ve olanak sağlamak.

(3) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve toplulukları müzik eğitimcileri arasında;

(a) sağlıklı ve düzenli bir iletişim-etkileşim ve kalıcı bir mesleksel birliktelik sağlamak,

(b) etkili ve verimli bir dayanışma, işbirliği ve ortak çalışma fırsat ve olanakları yaratmak,

(c) ortak çalışmalar yapmak, ortak etkinlikler düzenlemek ve ortak yayımlar gerçekleştirmek.

(4) Türk dünyası ülkeleri, toplum ve toplulukları müzik eğitimcilerini belli aralıklarla buluşturup

(a) ulusal, bölgesel ve uluslararası müzik eğitimi sorunlarını saptamak, görüşmek, tartışmak,

(b) olası çözüm önerileri geliştirmek ve paylaşmak;

(c) yeni tasarım ve gerçekleştirimler için uygun ortam oluşturmak.

(5) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının müzik kültürü ve müzik eğitimi alanında sahip oldukları çeşitli fırsat, olanak ve seçeneklerden birbirlerini daha etkili ve verimli yararlandırmak.

(6) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve toplulukları arasında müzik kültürü ve müzik eğitimi alanında gerçekleştirilecek düzenli buluşma, ortak çalışma, etkinlikler ve yayımlar yoluyla kardeşlik, dildaşlık, kültürdaşlık, ulusdaşlık ve ülküdaşlık bilincinin ve duyuncunun daha da güçlenmesine katkıda bulunmak.

(7) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve toplulukları müzik kültürü ve müzik eğitimi varlıklarının taranması, korunması ve daha da geliştirilmesi yönünde çeşitli öneri ve etkinliklerde bulunmak.

(8) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının müzik kültürü ve müzik eğitimi donanım, birikim ve deneyimlerini öbür dünya ülkeleri, toplum ve topluluklarına tanıtmak ve onlarla paylaşmak.

(9) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının müzik eğitimiyle ilgili ulusal sivil toplum örgütlerini Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği (ISME-International Society for Music Education) ve Avrupa Okul Müzik Eğitimi Birliği (EAS-European Association for Music in Schools) gibi kıtasal ve küresel ölçekli örgütlere tanıtmak, üye olmalarını sağlamak ve onların etkinliklerine katılmalarını olanaklı kılmak.

Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’ne Üyelikler

Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’ne (TDMEB) Türk Dünyası ülkeleri, toplum ve topluluklarının, genel, özengen, mesleksel müzik eğitimi birlikleri, müzik eğitimi kurumları, müzik eğitimcileri ve müzik eğitim kurum temsilcileri üye olabilir. Bu bağlamda: (a) önokul, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullardaki müzik eğitmenleri/öğretmenleri ile serbest çalışan özengen müzik eğitimcilerinin üye olmaları beklenir. (b) müzik alanında eğitimci/öğretmen, sanatçı, bilimci, teknikçi, felsefeci ve yönetici yetiştiren kamusal, vakıfsal ve özel üniversite, akademi, fakülte, enstitü, konservatuvar ve yüksekokullarda görev yapmış ve yapmakta olan öğretim elemanlarının üye olmaları özendirilir, desteklenir ve sağlanır.

Daha fazla bilgi için: http://www.muzed.org.tr/?p=189
Cevapla