SERBEST KÜRSÜ  

« Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sonraki Sayfa »

Yönetici: Sil/Düzenle Süleyman Tarman (info@muzikegitimcileri.net) (YÖNETİCİ)  05/06/05   23:17:04
Mesaj BU FORUM KİLİTLENMİŞ VE KULLANIMDAN KALDIRILMIŞTIR....Yönetici: Sil/Düzenle Belir Tecimer Kasap (belir1@yahoo.com) (http://)  04/06/05   18:54:00
Mesaj Bugün Türkiye\'deki pek çok eğitim öğretim kurumlarında \"Multiple Intellegence\" yani \"Çoklu Zeka Kuramı-ÇZK\" ve uygulamaları üzerine hummalı çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye\'de yapılan en kolay şey başka bir ülkeden edinilen bir kuramın zaman kaybetmeden, olumlu ve olumsuz yönleri düşünülmeden hemen uygulamaya koymaktır! Türkiye\'de ki kaynakları okuduğumuz zaman hep bu kuramın olumlu yönlerine dikkat çekilmekte ancak bu kuramın olumsuz yönlerinin olup olmadığına değinilmemektedir. Oysaki bizim kültürümüz, eğitim sistemimiz, hatta alışkanlıklarımız bu teorinin doğum yeri olan ABD den çok farklıdır. Böyle yeni sistemleri uygularken bu ögelerin göz önünde tutulması gerekli ve zorunludur.

ÇZK\'na göre bireylerin sekiz farklı zeka alanı olduğu kabul edilmektedir. Bu kurama göre bireyin zeka kapasitesinin geliştirilebileceği, değiştirilebileceği temel olarak alınmaktadır. Buna göre öğrencilere bu sekiz alanda mükellef bir eğitim verilmesi gerekliliği sonucu çıkmaktadır.

Bu kurama göre sosyal bilgiler, Türkçe, matematik, fen bilgisi vb. dersler gibi, sekiz zeka içerisinde kapsanan müzik, resim, beden eğitimi gibi derslere de aynı ölçüde programlarda yer verilmesi beklentisi doğmaktadır. Ancak, Türkiye\'de ise aylardır bu derslerin seçmeli olarak verilmesi üzerine çekişmeler yaşanmakta. Çocukların daha iyi yetiştirilmesi savunulurken diğer taraftan düşünemeyen, yaratamayan, gerçek hayatta hiç bir şeyi birbiri ile ilişkilendiremeyen, tek tip bir nesil yaratma yolu seçilmektedir.

ABD deki müzik dersleri (ve diğer 2 ders) bizden farklı bir görünümdedir.
1. Her şeyden önce okul-aile birliği o okulda çocuklara nelerin öğretilmesine karar verebilmektedir. Yani aile okul programında etken bir ögedir.
2. Aileler çocuklarının sanat ve beden eğitimi dersleri alabilmeleri için adeta bir yarış halindedir. Okul sonrası programlarda çocuklar bu dersler çerçevesindeki etkinliklerde yorgun düşmektedir.
3. Türkiye\'de çocukları üniversiteye girme yarışına sokan bir sistemde seçmeli ders gibi bir \"lükse\" yer yoktur!!! Aileler çocuklarının fikrini sormadan kendilerine en uygun olan bilgisayar dersini hiç düşünmeden seçeceklerdir.
4. Var olan sanat derslerini seçmeli hale getirmek veya kaldırmak doğru bir karar olmayacaktır. Bunun yerine bu derslerin daha iyi, daha etkili yapılabilmesiiçin çaba gösterilmeli, müzik öğretmeninin donanımının nasıl daha iyi yapılabileceği yolları aranmalıdır.
5. Bilgisayar dersi diğer dersleri destekleyen zorunlu bir ders olarak programda yerini almalıdır. Bugün dünyada teknoloji destekli derslerle çocuklar daha yaratıcı bireyler olarak yetiştirilebilmektedir. Bilgisayarın diğer derslere uygulanması, derslerin bilgisayar ile yapılması ile daha etkin ve daha zevkli öğrenmeler gerçekleşecektir. Müzik derslerinde de bilgisayar ile pek çok yaratıcı çalışmalar yapılabilecektir.
Saygı ve sevgilerimle,
Dr. B.T. Kasap


Yönetici: Sil/Düzenle Süleyman Tarman (info@muzikegitimcileri.net) (YÖNETİCİ)  04/06/05   13:31:46
Mesaj Dostlar,

Yakında bu sayfa kullanımdan kalkacak ve yerine yeni forum sayfası kullanılacak. Bu nedenle şimdiden yeni foruma kaydolun. Yeni foruma yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki haber uygulanırsa çok güzel...

Sağlıcakla Kalın...
S.T


Yönetici: Sil/Düzenle Semra Fayez (semrafayez@yahoo.com) (http://)  04/06/05   11:04:48
Mesaj Gün aydınlık olsun!


Milli Eğitim Bakanlığı, radikal bir kararla ilköğretim 4. ve 5. sınıflardaki özel bilgi ve yetenek isteyen 7 derse branş öğretmenlerinin girmesini kararlaştırdı. Bu karar 70 bin yeni öğretmene istihdam alanı açacak.

Yapılan değişiklikle sınıf öğretmenlerinin girdiği resim, müzik, beden, din kültürü ve ahlak bilgisi, iş eğitimi ve bilgisayar derslerine artık branş öğretmenleri girecek. İlköğretim Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Özdemir, söz konusu derslerin uzmanlık gerektirdiğini ve öğrencilerin sosyal becerileri açısından çok önemli olduğunu belirtti. Sınıf öğretmenlerinin bu derslerde yeterli olamayabildiğini kaydeden Özdemir, “Sınıf öğretmenlerinin ise arta kalan zamanlarında sosyal ve kültürel etkinlikle- re vakit ayırmasını, okul ile çevre ve veli ilişki-sini geliştirmede daha fazla rol almasını istiyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde önemli bir değişikliğe gitti. İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün teklif ettiği değişikliği Talim ve Terbiye Kurulu tarafından da kabul edildi. Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecek değişikliğe göre ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarındaki beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar dersleri artık branş öğretmenleri tarafından okutulacak. Bu durumda yaklaşık 4 bin resim, 5 bin müzik, 12 bin beden, 11 bin din kültürü, 29 bin iş eğitimi, 9 bin de bilgisayar olmak üzere 70 bin öğretmene ihtiyaç duyulacak. Branş öğretmenleri, yıllara yayılarak yeni öğretmen alımı ile ek derse girecek mevcut öğretmenlerden karşılanacak. Bu derslerin branş öğretmenlerince okutulamaması halinde, yükseköğrenimlerini bu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup da bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilecek. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda sınıf öğretmenince okutulmasına devam edilecek. Bu derslerin branş öğretmenlerince okutulacağı hükmü, bir derslikte birden fazla sınıfın okuduğu okullarda uygulanmayacak.

Mevcut durumda bu dersleri sınıf öğretmenleri okutuyor, sadece yabancı dil derslerine branş öğretmenleri giriyor, ilköğretimin ikinci kademesinde maaş karşılığı dersini dolduramayan branş öğretmenleri de bu derslere girebiliyor. Halen bakanlığın beden eğitiminde 3 bin 500, bilgisayarda 6 bin, din kültüründe 5 bin, İngilizcede 15 bin, iş teknikte 7 bin, müzikte 4 bin 500 öğretmen ihtiyacı bulunuyor. Resim-işte ise 750 öğretmen fazlalığı var. İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda ise 2 milyon 600 bin öğrenci okuyor.

ZAMAN. 3 Haziran


Yönetici: Sil/Düzenle Osman (listeci@mynet.com) (http://www.gundemdekiler.net)  03/06/05   19:39:48
Mesaj Haberin kaynağı bu günkü (3 haziran 2005) Zaman gazetesidir.


Yönetici: Sil/Düzenle Bülent ALTAŞ (bulentaltash@yahoo.com) (http://)  03/06/05   17:38:37
Mesaj Tarikat, mezhep, kilise, cami, Dünya İslam Örgütü...

Müzik eğitimcilerinin, \"müzik eğitimciliği\" ortak paydasında bir araya geldiği bu sitede, bu kürsüde, bu seviyede(!) bir şeyi -ki bu şey olsa olsa polemik olur- konuşmak televizyondaki yayından kalkmamış kadın programlarında daha manidar olur diye düşünüyor ve yazıyorum...


Yönetici: Sil/Düzenle mahiye morgül (mahiye@mahiye.com) (http://)  03/06/05   15:46:52
Mesaj Arkadaşlar,
Osman beyin bilgisi benim verdigim eski bir belgeye dayanıyor. Bu belge 9.11.2004 terihli okullara gelen resmi yazıdır.
Hatırlarsanız bu belgeye dayanarak bizim derslerimiz temel ders olmaktan çıkartılıyor diye uyarıyordum.
Görünürde branş öğretmenleri girecek, norm kadrolar rahatlıyacak gibiydi. Herkes sevindirildi.

Buradaki sözcük oyununa, yanılsatmaya dikkat. Dersimizi İLGİ İSTEK BECERİ TANIMIYLA temel ders olmaktan çıkartıyor. Bir sonraki adım bu dersleri seçmeli yapmaktı. O da geliyor.

Peki Din Kültürü dersi nasıl ilgi bilgi beceri dersi oluyor diye sormayacak mısınız? Bu da bir tuzaktı ve şimdi basında kopartılan fırtına bu dersi parçalayarak kaldırmanın sesleridir; yabancı Hıristiyan mezhepleri dahil her türlü tarikat ve mezhebin seçmeli okutulmasını sağlamaya yöneliktir; C Grubu Seçmeli dersler adıyla getirilmekte olan derslerden KÜLTÜREL DEĞERLER dersi Din Kültürü dersinin karşılığıdır.

Oyun büyük oynanıyor; basında yer alan camide uygulamalı din dersinin arkasında AB den gelen yeni bir tuzak var, \"siz camide ders yapın ki biz de kiliseye çocuk götürebilelim...\" .
Bu vaveyla içinde eğer bakabilirseniz yeni nüfus cüzdanı alanlarda din hanesi YOK. Çok islami söylemler arasında bu iş nasıl oluyor? Karşılığında ABD\'de vaadedilmiş bir halifelik sözü mü var diye düşünmemek mümkün değil. Oyun içinde oyun var; dışardan atamayla getirilecek olan bir halifeyle tüm islam ülkelerini avuçlarının içine alma planı var (İran mı kabul edecek?) Dikkat edilirse son haberlerde Dünya İslam Örgütü güçlendiriliyor denilmektedir. Benim okulumdaki din dersi öğretmeni \"ne olacak hristiyanlık da okutulsun\" dediğinde hiç şaşırmadım, söylemleri aynı...
Önceki gün Batıkent metrosunda bir aczmendi giysili genç sopasını yere vura vura pelerinini savura savura tüm vagonlarda yürüdü. Bunlar tesadüf değildir; biz de ayrı tarikatız biz de ayrı din dersi isteriz hem de uygulama yaparız demenin ön sesleridir.

Önümüzdeki yıl eğitimde dananın kuyruğu kopartılacak, velilerin , toplumun dikkatini din üzerine yoğunlaştırmak gibi suni bir gündem yaratılarak eğitim fiilen 3 yıla indirilecek.

Biliyorsunuz, temel derslerden bir kısmını 4. sınıftan itibaren parçalayarak seçmeli yapmanın ve bu yolla büyük çoğunluğu belli derslerden mahrum bırakmanın anlamı budur. 9 yaşındaki çocuğa, KENDİNİ TANIYACAK KADAR BÜYÜDÜN, TEMEL DERSLERİ ALDIN, ŞİMDİ DERS SEÇ demek temel eğitim 3 yıl oldu demektir!

Bu hengamede velileri uzakta tutmak ve dikkatlerini başka noktalara çekmek gerekiyordu, hazirana alınan kayıtlar da bu nedenledir.

Osman beyin söz ettiği yazının 2. paragrafında der ki; bu derslerde başarıyı artırmak üzere UZMANLAŞMIŞ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN VERİLİR. Ev ödeviniz olsun, buradaki sözcük oyununu bulunuz.

İpucu: KültürelDeğerler/ Halk Kültürü dersinde protestanlık kültürü öğrenmek isteyen çocuğa nerden öğretmen bulunacak? Ankara Batıkentteki 12 ev kilisesinin papazı uzman olarak bu derse hangi yasal sıfatla girebilecek?

Benzer şekilde okul dışındaki kurslarda branş öğretmeni bulamayacaklar. Örneğin Satranç etkinliğini seçen çocuk bunu hangi öğretmenden alacak? Yani bu yolla adına bu işi bilir denilen herkes çocuklarımızın öğretmeni olacak. Her konuda halk eğitimde açılan kurslara dikkat!

Şimdilik sadece müzik resim ve beden eğitimi öğretmenliğini meslek olarak bitirecekler ama uzun vadede tüm öğretmenlik dalları silinecek.
Boşuna çığlık atmıyorum, küreselleşmeyle birlikte (son 30 yıldan beri)insanlık geriye dönüş sürecine girmiştir. Bu selin önüne birer taş koymazsak yarın hiç birimiz yokuz.

Allah kolaylık versin!
İstiklâl Marşını birilerine karşı savunan ben bu gün ezanı da savunmak durumunda kalıyorum. İşimiz daha zor, ama özgüvenim yüksek, bu topraklarda bir daha bir bir daha tarih yazabiliriz.
Norveç atasözünü anısayalım; MUSTAFA KEMAL GİBİ DÜŞÜN!


Yönetici: Sil/Düzenle Süleyman Tarman (info@muzikegitimcileri.net) (YÖNETİCİ)  03/06/05   13:44:31
Mesaj Osman Bey\'e,

Belirttiğiniz link şifreli forum olduğu için açılmıyor. Haberin kaynağı neresidir? Bunu belirtebilirmisiniz lütfen?


Yönetici: Sil/Düzenle Osman (listeci@mynet.com) (http://www.gundemdekiler.net)  03/06/05   09:35:50
Mesaj İşte haber..
İlköğretimde derslere branş öğretmeni girecek
Milli Eğitim Bakanlığı, radikal bir kararla ilköğretim 4. ve 5. sınıflardaki özel bilgi ve yetenek isteyen 7 derse branş öğretmenlerinin girmesini kararlaştırdı.sınıf öğretmenlerinin girdiği resim, müzik, beden, din kültürü ve ahlak bilgisi, iş eğitimi ve bilgisayar derslerine artık branş öğretmenleri girecek.Bu durumda yaklaşık 4 bin resim, 5 bin müzik, 12 bin beden, 11 bin din kültürü, 29 bin iş eğitimi, 9 bin de bilgisayar olmak üzere 70 bin öğretmene ihtiyaç duyulacak.
Ayrıntılar:
http://www.gundemdekiler.net/showthread.php?p=82#post82


Yönetici: Sil/Düzenle Semra Fayez (semrafayez@yahoo.com) (http://)  03/06/05   00:44:56
Mesaj Değerli müzik öğretmeni arkadaşlarım ve değerli hocalarım!

6 Haziran Pazartesi günü, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde, saat: 12.30 da, keman öğrencilerimin konseri var.
Onurlandırırsanız sevinirim....


sevgilerimle....\"Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da yaşama renk verir.\"

lord AVEBURY


« Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sonraki Sayfa »