AGSL DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ  

( YENİ-2005 )

 

 

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

Müzik Alanı

 

DERS KATEGORİLERİ

DERSLER

9.

SINIF

10.

SINIF

11.

SINIF

12.

SINIF

 

ORTAK  DERSLER

DİL VE ANLATIM

2

2

2

2

TÜRK EDEBİYATI

3

3

3

3

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

1

1

1

1

TARİH

2

2

-

-

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

-

2

-

COĞRAFYA

2

2

-

-

MATEMATİK

4

4

-

-

FİZİK

2

-

-

-

KİMYA

2

-

-

-

BİYOLOJİ

2

-

-

-

SAĞLIK BİLGİSİ

-

2

-

-

FELSEFE

-

-

2

-

YABANCI DİL

6

3

3

3

BEDEN EĞİTİMİ

2

-

-

-

MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ

-

1

-

-

TRAFİK VE İLK YARDIM

 

-

1

-

 

TOPLAM

28

20

14

9

 

ALAN DERSLERİ

  

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA

1

2

4

4

PİYANO

1

2

2

2

TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI

1

2

2

2

TÜRK MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ

1

1

2

2

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ

1

1

2

2

ÇOK SESLİ TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ

1

-

-

-

MÜZİK BİÇİMLERİ

-

-

-

1

TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI

-

-

2

2

BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI

-

-

2

2

BATI MÜZİĞİ TARİHİ

-

-

1

-

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ

-

-

-

1

DİJİTAL MÜZİK

-

-

1

-

BİREYSEL SES EĞİTİMİ

-

-

-

1

 

TOPLAM

 

6

8

18

19

SEÇMELİ DERSLER

 

RESİM (2)

BEDEN EĞİTİMİ (2)

TARİH (2)

COĞRAFYA (2)

MATEMATİK (2)

GEOMETRİ (2)

PSİKOLOJİ (2)

SOSYOLOJİ (2)

MANTIK (2)

SEÇMELİ YABANCI DİL(2)

SANAT TARİHİ (2)

GİRİŞİMCİLİK (1)

BİLGİ KURAMI  (1)

PROJE HAZIRLAMA (1)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2)

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)

ÇALGI BAKIM VE ONARIMI (1)

SOSYAL ETKİNLİK (2)

Alınabilecek Ders Saati  Sayısı

 

-

6

2

6

REHBERLİK

 

1

1

1

1

TOPLAM DERS SAATİ

 

35

35

35

35

Not:

1.  Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler; Dil ve Anlatım dersi ile Müziksel İşitme Okuma

ve Yazma dersidir.

2.  Seçmeli Yabancı Dil dersinde II. Yabancı Dil dersi olarak; Almanca, Çince Fransızca, İngilizce, İspanyolca,

İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri   seçilip okutulur.

3. Çizelgede yer alan derslerin programları (Piyano hariç)% 50 Türk müziğine %50 Batı müziğine yer verilecek  şekil-

de düzenlenir. Bu  dersler üçten fazla gruba bölünemez, grup sayısı 8 den az olamaz. Piyano, Çalgı, Bireysel Ses Eği-

timi dersleri öğretmenle öğrencinin bire bir yaptığı “bireysel derslerdir”. Bu derslerden Bireysel Ses Eğitimi dersi

uzman öğretici olmaması durumunda grup halinde de yapılabilir. Alan  derslerinden  grup  derslerine Haftalık

Ders Çizelgesine  öncelik verilmek  kaydıyla  10 saate kadar, bireysel derslere ise 6 saate kadar  ilâve ders  yapılır.


 

 

( ESKİ-2004 )

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

(Mayıs 2004 / 2560 sayılı Tebliğler Dergisi - sayfa 368)

 

 

DERS KATEGO-RİLERİ

HAZIRLIK SINIFI

Haftalık Ders Saati Sayısı

IX. SINIF

Haftalık Ders Saati Sayısı

X. SINIF

Haftalık Ders Saati Sayısı

XI. SINIF

Haftalk Ders Saati Sayısı

ORTAK

GENEL

KÜLTÜR

DERSLERİ

Türkçe

4

Türk Dili ve Edebiyatı

4

Türk Dili ve Edebiyatı

4

Türk Dili ve Edebiyatı

4

Yabancı Dil

20

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

II. Yabancı Dil

4

Tarih

2

Tarih

2

T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

2

Beden Eğitimi

2

Coğrafya

2

Millî Güvenlik Bilgisi

1

Felsefe

2

 

 

Matematik

4

Yabancı Dil

4

Yabancı Dil

4

 

 

Biyoloji

2

II. Yabancı Dil

2

II. Yabancı Dil

2

 

 

Fizik

2

 

 

 

 

 

 

Kimya

2

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bilgisi

1

 

 

 

 

 

 

Yabancı Dil

6

 

 

 

 

 

 

II. Yabancı Dil

2

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi

2

 

 

 

 

TOPLAM

 

30

 

30

 

14

 

15

ALAN

DERSLERİ

Müziksel İşitme-Okuma-Yazma

2

Müziksel İşitme-Okuma-Yazma

2

Müziksel İşitme-Okuma-Yazma

4

Müziksel İşitme-Okuma-Yazma

4

Piyano

2

Piyano

2

Piyano

2

Piyano

2

Çalgı

2

Çalgı

2

Çalgı

2

Çalgı

2

Koro

2

Koro

2

Koro

2

Koro

2

Müziğe Giriş

1

Müzik Tarihi

1

Orkestra

3

Orkestra

3

 

 

 

 

Bireysel Ses Eğitimi

1

Bireysel Ses Eğitimi

1

 

 

 

 

Müzik Tarihi

1

Müzik Tarihi

1

TOPLAM

 

9

 

9

 

15

 

15

ALAN

SEÇMELİ

DERSLERİ

 

 

 

 

Oda Müziği

1

Oda Müziği

1

 

 

 

 

Geleneksel-Çağdaş Türk Müziği

1

Geleneksel-Çağdaş Türk Müziği

1

 

 

 

 

Çalgı Bakım ve Onarım

1

Çalgı Bakım ve Onarım

1

 

 

 

 

Bilgisayar

1

Armoni

1

 

 

 

 

 

 

Müzik Formları

1

TOPLAM

 

 

 

 

 

2

 

2

SEÇMELİ

DERSLERİ

 

 

 

 

Türkiye Coğrafyası (Fiziki)

3

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

3

 

 

 

 

Güzel Konuşma ve Yazma

2

Güzel Konuşma ve Yazma

2

 

 

 

 

Matematik

2

Matematik

2

 

 

 

 

Geometri

2

Geometri

2

 

 

 

 

Halk Bilimi

2

Halk Bilimi

2

 

 

 

 

Resim

1

Takviyeli Yabancı Dil

2

 

 

 

 

Edebi Metinler

3

Edebi Metinler

3

 

 

 

 

Genel Türk Tarihi

3

Genel Türk Tarihi

3

 

 

 

 

Trafik Bilgisi

1

Trafik Bilgisi

1

 

 

 

 

Beden Eğitimi

2

Beden Eğitimi

2

 

 

 

 

Takviyeli Yabancı Dil

2

Resim

1

TOPLAM

 

 

 

 

 

8

 

7

 

Rehberlik

1

Rehberlik

1

Rehberlik

1

Rehberlik

1

TOPLAM

 

40

 

40

 

40

 

40

Alan ve Alan Seçmeli Derslerinden Müziksel İşitme Okuma Yazma, Orkestra, Oda Müziği, Geleneksel-Çağdaş Türk Müziği, Armoni ve Müzik Formları Dersleri gruplar halinde veya toplu yapılabilir. Bu dersler üçten fazla gruba bölünemez, grup sayısı 8 den az olamaz. Ancak Orkestra ve Oda Müziği gruplarında çalgı dağılımına göre öğrenciler gruplara ayrılabilir. Piyano, Çalgı, Bireysel Ses Eğitimi Dersleri öğretmenle öğrencinin bire bir yaptığı “bireysel derslerdir”. Bu derslerden Bireysel Ses Eğitimi Dersi uzman öğretici olmaması durumunda grup halinde de yapılabilir. Grup derslerine Haftalık Ders Çizelgesine öncelik verilmek kaydıyla 10 saate kadar, bireysel derslere ise 6 saate kadar ilâve ders yapılabilir.

 

 

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

(Mayıs 2004 / 2560 sayılı Tebliğler Dergisi - sayfa 367)

 

 

DERS

KATEGO-RİLERİ

HAZIRLIK SINIFI

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

IX. SINIF

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

X. SINIF

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

XI. SINIF

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

ORTAK

GENEL

KÜLTÜR

DERSLERİ

Türkçe

4

Türk Dili  ve Edebiyatı

4

Türk Dili  ve Edebiyatı

4

Türk Dili  ve Edebiyatı

4

Yabancı Dil

20

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

II. Yabancı Dil

4

Tarih

2

Tarih

2

T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

2

Beden Eğitimi

2

Coğrafya

2

Millî Güvenlik Bilgisi

1

Felsefe

2

 

 

Matematik

4

Yabancı Dil

4

Yabancı Dil

4

 

 

Biyoloji

2

II. Yabancı Dil

2

II. Yabancı Dil

2

 

 

Fizik

2

 

 

 

 

 

 

Kimya

2

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bilgisi

1

 

 

 

 

 

 

Yabancı Dil

6

 

 

 

 

 

 

II. Yabancı Dil

2

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi

2

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

30

 

30

 

14

 

15

ALAN

DERSLERİ

Resim Çalışmaları

3

Resim Çalışmaları

3

Resim Çalışmaları

4

Resim Çalışmaları

4

Desen Çalışmaları

3

Desen Çalışmaları

3

Desen Çalışmaları

4

Desen Çalışmaları

4

Modelaj

2

Bilgisayar

2

Grafik Tasarım

4

Heykel Çalışmaları

4

Plastik Sanatlar Tarihi 

1

Plastik Sanatlar

Tarihi

1

Dijital Grafik

2

Seramik

2

 

 

 

 

Plastik Sanatlar

Tarihi

1

Türk Resim-Heykel Sanatı

1

TOPLAM

 

 

9

 

9

 

15

 

15

ALAN

SEÇMELİ

DERSLERİ

 

 

 

 

Müze Eğitimi

1

Sanat Eserlerini İnceleme

2

 

 

 

 

Estetik

1

Drama

1

 

 

 

 

Drama

1

Yazı Sanatı

1

 

 

 

 

Fotoğraf Sanatı

1

Estetik

1

 

 

 

 

Yazı Sanatı

1

Müze Eğitimi

1

TOPLAM

 

 

 

 

 

2

 

2

SEÇMELİ

DERSLERİ

 

 

 

 

Türkiye Coğrafyası (Fiziki)

3

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

3

 

 

 

 

Güzel Konuşma ve Yazma

2

Güzel Konuşma ve Yazma

2

 

 

 

 

Matematik

2

Matematik

2

 

 

 

 

Geometri

2

Geometri

2

 

 

 

 

Halk Bilimi

2

Halk Bilimi

2

 

 

 

 

Koro

1

Takviyeli Yabancı Dil

2

 

 

 

 

Edebi Metinler

3

Edebi Metinler

3

 

 

 

 

Genel Türk Tarihi

3

Genel Türk Tarihi

3

 

 

 

 

Trafik Bilgisi

1

Trafik Bilgisi

1

 

 

 

 

Beden Eğitimi

2

Beden Eğitimi

2

 

 

 

 

Takviyeli Yabancı Dil

2

Koro

1

TOPLAM

 

 

 

 

 

8

 

7

 

Rehberlik

1

Rehberlik

1

Rehberlik

1

Rehberlik

1

TOPLAM

 

 

40

 

40

 

40

 

40

Alan ve alan seçmeli derslerinden resim-desen-modelaj-grafik tasarım-heykel-seramik-fotoğraf sanatı-dijital grafik-müze eğitimi-sanat eserlerini inceleme dersleri 3 den fazla gruba bölünemez. Grup sayısı 8’den az olamaz. Ancak bir sınıftaki öğrenci sayısının 20 den az olması durumunda iki grup oluşturulur. 20-23 kişilik sınıflarda ise 3. grubun sayısı dikkate alınmaz. Bu grup çalışmalarına ders çizelgesindeki ders saatlerine öncelik vermek kaydıyla 10 saate kadar ilave yapılabilir.

 

 

 

( ESKİ-1998 )

 

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

(Eylül 1998/2492 sayılı Tebliğler Dergisi)

 

DERS KATEGO-RİLERİ

 

HAZIRLIK SINIFI

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

 

 

IX. SINIF

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

 

X. SINIF

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

 

XI. SINIF

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

 

Türkçe

4

Türk Dili ve Edebiyatı

4

Türk Dili veEdebiyatı

4

Türk Dili ve Edebiyatı

4

 

Yabancı Dil

24

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

 

Temel Sanat Eğitimi

8

Tarih

2

Tarih

2

T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

2

 

Beden Eğitimi

2

Coğrafya

2

Millî Güvenlik Bilgisi

1

Felsefe

2

ORTAK

 

 

Matematik

5

Yabancı Dil

5

Yabancı Dil

4

GENEL

 

 

Biyoloji

2

 

 

 

 

KÜLTÜR

 

 

Fizik

2

 

 

 

 

DERSLERİ

 

 

Kimya

2

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bilgisi

2

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Dil

6

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi

2

 

 

 

 

TOPLAM

 

38

 

30

 

13

 

13

 

 

 

Müziksel İşitme ve Okuma

2

Müziksel İşitme ve Okuma

4

Müziksel İşitme ve Okuma

4

ALAN

 

 

Piyano

2

Orkestra

4

Orkestra

4

BÖLÜM

 

 

Çalgı

2

Piyano

2

Piyano

2

DERSLERİ

 

 

Koro

2

Koro

2

Koro

2

 

 

 

 

 

Çalgı

2

Çalgı

2

TOPLAM

 

 

 

8

 

14

 

14

 

 

 

 

 

Müzik Tarihi

2

Müzik Tarihi

2

 

 

 

 

 

Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği

2

Sanat Eserlerini İnceleme

2

ALAN

 

 

 

 

Çalgı Bakım ve Onarımı

2

Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği

2

BÖLÜM

 

 

 

 

Sanat Tarihi

2

Müziksel Yaratma

2

SEÇMELİ

 

 

 

 

Sanat Sosyolojisi

2

Sanat Sosyolojisi

2

DERSLERİ

 

 

 

 

Psikoloji

2

Kütüphanecilik

1

 

 

 

 

 

Matematik

2

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

3

 

 

 

 

 

Edebî Metinler

3

Osmanlı Tarihi

3

 

 

 

 

 

Bilim Teknoloji

1

Matematik

2

 

 

 

 

 

Genel Türk Tarihi

3

Mantık

2

 

 

 

 

 

Türkiye Coğrafyası (Fizikî)

3

Sosyoloji

2

 

 

 

 

 

Bilgisayar

2

Bilgisayar

2

TOPLAM

 

 

 

 

 

9

 

9

 

 

 

Resim

2

Resim

2

Resim

2

 

 

 

Beden Eğitimi

2

Beden Eğitimi

2

Beden Eğitimi

2

 

 

 

Halk Bilim

2

Turizm

2

Demokrasi ve İnsan Hakları

1

SEÇMELİ

 

 

İkinci Yabancı Dil

2

İkinci Yabancı Dil

2

İnsan İlişkileri

1

DERSLER

 

 

Bilgisayar

2

Takviyeli Yabancı Dil

2

Güzel Konuşma ve Yazma

2

 

 

 

Takviyeli Yabancı Dil

2

Trafik Bilgisi

1

İkinci Yabancı Dil

2

 

 

 

 

 

 

 

Takviyeli Yabancı Dil

2

TOPLAM

 

 

 

2

 

4

 

4

 

 

38

 

40

 

40

 

40

 

 

 

Rehberlik

1

Rehberlik

1

Rehberlik

1

 

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

(Eylül 1998/2492 sayılı Tebliğler Dergisi)

  

DERS

KATEGO-RİLERİ

 

HAZIRLIK SINIFI

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

 

IX. SINIF

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

 

X. SINIF

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

 

XI. SINIF

 

Haftalık Ders Saati Sayısı

 

Türkçe

4

Türk Dili  ve Edebiyatı

4

Türk Dili  ve Edebiyatı

4

Türk Dili  ve Edebiyatı

4

 

Yabancı Dil

24

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

 

Temel Sanat Eğitimi

8

Tarih

2

Tarih

2

T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

2

 

Beden Eğitimi

2

Coğrafya

2

Millî Güvenlik Bilgisi

1

Felsefe

2

ORTAK

 

 

Matematik

5

Yabancı Dil

5

Yabancı Dil

4

GENEL

 

 

Biyoloji

2

 

 

 

 

KÜLTÜR

 

 

Fizik

2

 

 

 

 

DERSLERİ

 

 

Kimya

2

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bilgisi

2

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Dil

6

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi

2

 

 

 

 

TOPLAM

 

38

 

30

 

13

 

13

 

 

 

Resim Atölye

4

Resim Atölye

4

Resim Atölye

4

ALAN

 

 

Desen Çalışmaları

4

Desen Atölye

4

Desen Atölye

4

BÖLÜM

 

 

 

 

Grafik Atölye

4

Heykel Atölye

4

DERSLERİ

 

 

 

 

Sanat Tarihi

2

Sanat Tarihi

2

TOPLAM

 

 

 

8

 

14

 

14

 

 

 

 

 

Yazı Sanatı

2

Yazı Sanatı

2

 

 

 

 

 

Sanat Eserlerini İnceleme

2

Edebî Metinler

3

ALAN

 

 

 

 

Fotoğrafi

2

Estetik

2

BÖLÜM

 

 

 

 

Sanat Sosyolojisi

2

Matematik

2

SEÇMELİ

 

 

 

 

Drama

2

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

3

DERSLERİ

 

 

 

 

Estetik

2

Osmanlı Tarihi

3

 

 

 

 

 

Genel Türk Tarihi

3

Kütüphanecilik

1

 

 

 

 

 

Psikoloji

2

Mantık

2

 

 

 

 

 

Matematik

2

Sosyoloji

2

 

 

 

 

 

Geometri

2

Bilgisayar

2

 

 

 

 

 

Edebî Metinler

3

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Coğrafyası (Fizikî)

3

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar

2

 

 

ALINABİLE-CEK DERS SAATİ SAYISI

 

 

 

 

 

9

 

9

 

 

 

Müzik

2

Müzik

2

Müzik

2

 

 

 

Beden Eğitimi

2

Beden Eğitimi

2

Beden Eğitimi

2

 

 

 

Halk Bilim

2

Turizm

2

Demokrasi ve İnsan Hakları

1

SEÇMELİ

 

 

İkinci Yabancı Dil

2

Güzel Okuma ve Yazma

2

İnsan İlişkileri

1

DERSLER

 

 

Bilgisayar

2

İkinci Yabancı Dil

2

Güzel Konuşma ve Yazma

2

 

 

 

Takviyeli Yabancı Dil

2

Takviyeli Yabancı Dil

2

İkinci Yabancı Dil

2

 

 

 

 

 

Trafik Bilgisi

1

Takviyeli Yabancı Dil

2

ALINABİLE-CEK DERS SAATİ SAYISI

 

 

 

2

 

4

 

4

TOPLAM

 

38

 

40

 

40

 

40

 

 

 

Rehberlik

1

Rehberlik

1

Rehberlik

1